Niedziela, 05 Luty 2023 r. ,   Agaty, Adelajdy

Choroby zębów

   3
Przyczyny chorób zębów i przyzębia są wieloczynnikowe. Należy ich szukać przede wszystkim w złym stanie higieny, najprawdopodobniej w diecie a także interakcjach zjawisk chorobowych w obrębie narządu żucia. W badaniach nad materiałem zębowym, zwłaszcza historycznym, używa się odpowiednich wskaźników odontologicznych tj.: częstość próchnicy, czy wskaźnik stanu przyzębia ( na podstawie stopnia resorpcji kości wyrostka zębodołowego, czy obecności kamienia nazębnego). Stosowana jest także ocena stopnia starcia koron zębowych dla pozyskania wiadomości o preferowanej diecie. 

Wyznacznikiem patologii uzębienia, czy zaniku wyrostka zębodołowego jest przyżyciowa utrata zębów , która stanowi pośrednią informację o stanie zdrowia i higieny (Bonfiglioli i in. 2003) populacji pradziejowych. Równie ważnym informatorem o warunkach bytowych wśród dawnych populacji jest wskaźnik stresu fizjologicznego tj. hipoplazja szkliwa. 

Z dotychczasowych badań wynika, iż istota badań paleoodontologicznych oprócz tego, że pozwala zagłębić się w warunki bytowe, stan biologiczny, rozwój, czy ekonomikę analizowanej populacji historycznej, dotyczy również faktu, że śledząc dolegliwości dawnych ludzi można również poznać podobieństwa oraz różnice w reagowaniu organizmów na schorzenia niegdyś jak i obecnie. Dzięki bogatej bazie danych (tworzonej w oparciu o historyczne serie kostne) możliwa jest ocena rozwoju wszelakiego typu chorób, wówczas, gdy w ich leczeniu nie stosowano metod charakterystycznych współczesnej medycynie.


Kościec zasobny jest w ponad 99% ustrojowego wapnia i około 80% fosforanów. W przypadku ubogiej podaży soli mineralnych bądź też ich zaburzonego przyswajania, regulowanie stężeń najważniejszych dla kośćca pierwiastków, odbywa się w płynie pozakomórkowym oraz w surowicy w momencie...
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak dużo jest czynników ryzyka rozwoju zmian nowotworowych. Tak bardzo skoncentrowani są oni na zaspokajaniu doraźnych przyjemności, że nie przyjmują do wiadomości, jak niektóre z nich mogą negatywnie wpłynąć na powstanie poważnej choroby....
Proterapeutica to specjalistyczna poradnia psychologiczno-psychiatryczna we Wrocławiu, która pod jednym adresem skupia wszystkich specjalistów mogących osobom z problemami życiowymi nieść profesjonalne wparcie. Jej doświadczona kadra składa się z terapeutów, psychologów, psychiatrów i...