Czwartek, 28 Styczeń 2021 r. ,   Radomira, Walerego

Choroby zębów

   6
Przyczyny chorób zębów i przyzębia są wieloczynnikowe. Należy ich szukać przede wszystkim w złym stanie higieny, najprawdopodobniej w diecie a także interakcjach zjawisk chorobowych w obrębie narządu żucia. W badaniach nad materiałem zębowym, zwłaszcza historycznym, używa się odpowiednich wskaźników odontologicznych tj.: częstość próchnicy, czy wskaźnik stanu przyzębia ( na podstawie stopnia resorpcji kości wyrostka zębodołowego, czy obecności kamienia nazębnego). Stosowana jest także ocena stopnia starcia koron zębowych dla pozyskania wiadomości o preferowanej diecie. 

Wyznacznikiem patologii uzębienia, czy zaniku wyrostka zębodołowego jest przyżyciowa utrata zębów , która stanowi pośrednią informację o stanie zdrowia i higieny (Bonfiglioli i in. 2003) populacji pradziejowych. Równie ważnym informatorem o warunkach bytowych wśród dawnych populacji jest wskaźnik stresu fizjologicznego tj. hipoplazja szkliwa. 

Z dotychczasowych badań wynika, iż istota badań paleoodontologicznych oprócz tego, że pozwala zagłębić się w warunki bytowe, stan biologiczny, rozwój, czy ekonomikę analizowanej populacji historycznej, dotyczy również faktu, że śledząc dolegliwości dawnych ludzi można również poznać podobieństwa oraz różnice w reagowaniu organizmów na schorzenia niegdyś jak i obecnie. Dzięki bogatej bazie danych (tworzonej w oparciu o historyczne serie kostne) możliwa jest ocena rozwoju wszelakiego typu chorób, wówczas, gdy w ich leczeniu nie stosowano metod charakterystycznych współczesnej medycynie.


Nie ma chyba zdrowego Polaka, który nie bałby się dentysty. Nawet w dowcipach stomatolog jest potworem czekającym, tylko aby wyrwać, mam nasze ukochane ząbki. Gryząc orzechy, otwierając zębami butelki z piwem, prędzej czy później będziemy zmuszeni szukać stomatologa. Wpisując w...
Współczesna medycyna stwarza ogromne możliwości wczesnego diagnozowania zmian nowotworowych oraz wdrożenia najbardziej skutecznych terapii, dzięki którym rokowania chorego są coraz lepsze niż jeszcze kilka lat temu u pacjentów z podobnymi dysfunkcjami. Z jednej strony, wydaje się, że w...

Jestem pewny, że niemal każda osoba zna te krwiopijne stworzenia, występujące niemal na całym świecie. Tak komary, znienawidzone nie tylko przez ludzi, ale także i inne istoty zamieszkujące ziemię. Czemu nikt ich nie toleruje?

Ponieważ samice tych stworzeń potrzebują jej...