Czwartek, 20 Styczeń 2022 r. ,   Fabiana, Sebastiana

Hypoplazja szkliwa

   7
Ocena możliwości przystosowawczych do warunków życia w określonych populacjach pradziejowych stanowi ważny element współczesnych analiz antropologicznych. Zakłócające rozwój biologiczny czynniki środowiskowe określane są przez badaczy jako morfologiczne wskaźniki stresu fizjologicznego. Pozwalają one zrekonstruować w sposób najbardziej prawdopodobny warunki żywieniowe oraz ekonomiczne analizowanych grup ludzkich, a w rezultacie także oszacować ich ogólny stan zdrowia. 

W materiałach zębowych można odnaleźć rozmaite ślady zmian rozwojowych, jakie dotknęły osobnika w pewnym okresie jego życia, ujawniające się w postaci różnorakich defektów na szkliwie zęba ( Staniowski i in. 2004). Wygląd zmiany makroskopowo jest determinowany rodzajem zaburzenia zaistniałego w konkretnym stadium rozwoju szkliwa. Wyróżnia się charakterystyczne zmętnienie, nieprzezierność tkanki lub rozległe białe, żółtawe czy brązowe plamistości i defekty hypoplastyczne w postaci bruzd poziomych i pionowych, dołków, czy całkowitego ubytku szkliwa - aplazji( Goodman, Skinner 1992; Szpringer- Nodzak, Wochny- Sobańska 2004). 

Można rozróżnić blisko 100 przyczyn rozwojowych zaburzeń szkliwa funkcjonujących zarówno w okresie prenatalnym jak i postnatalnym. Należą do nich głównie choroby o podłożu genetycznym, środowiskowym oraz ogólnoustrojowym ( Krenz- Niedbała 2000; Szpringer- Nodzak, Wochny- Sobańska 2004). 

Powstałe defekty szkliwa w materiałach pradziejowych przypisuje się takim czynnikom, jak m. in.: zmiany odżywiania (zwłaszcza w fazie życia, w której następuje zaprzestanie karmienia piersią, najbardziej wrażliwej na działanie czynników niedoborowych i chorobowych - od 2 do 4 roku życia tzw. weaning stress - wzrost stosunku strontu do wapnia w kośćcu dziecka; epizodyczne zjawiska stresogenne takie jak przednówkowy okres głodu w średniowieczu) oraz dolegliwości jelitowo- żołądkowe (Goodman, Rose 1991; Skinner, Goodman 1992; Staniowski i in. 2004).


Implanty stomatologiczne są jednym z kilku rodzajów protez, ale jako protezy implanty są dość wyjątkowe. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że implanty są tak naprawdę protezami korzeni, podczas gdy zwykłe protezy są protezami koron. Implanty same w sobie nie są w zasadzie w stanie...
Schorzeniem zapalnym także rozpoznawanym w materiale paleoodontologicznym są ubytki obecne w kości wyrostka zębodołowego, będące śladami po cystach i ropniach zębowych. Torbiele korzeniowe to patologiczne twory powodujące wydrążenia w kości wyrostka, wpuklające się do zatoki...
Wokół infekcji intymnych narosło wiele mitów. Może dlatego, że z tego rodzaju infekcjami wiele kobiet zgłasza się bardzo późno. Czy to prawda, że infekcje intymne grożą tylko młodym kobietom?Na infekcje intymne w tym samym stopniu narażone są młode kobiety często uprawiające...