Niedziela, 05 Luty 2023 r. ,   Agaty, Adelajdy

Kościec

   5
Kościec zasobny jest w ponad 99% ustrojowego wapnia i około 80% fosforanów. W przypadku ubogiej podaży soli mineralnych bądź też ich zaburzonego przyswajania, regulowanie stężeń najważniejszych dla kośćca pierwiastków, odbywa się w płynie pozakomórkowym oraz w surowicy w momencie uwalniania ich z kości ( Szpringer-Nodzak, Wochny- Sobańska 2004). 

Zaburzenia w obrębie tkanek twardych zęba polegają na niecałkowitej mineralizacji, niedorozwoju (hipoplazja) lub też nadmiernym rozwoju szkliwa (hiperplazja). Jeżeli procesy w szkliwie występują na pojedynczych zębach, niesymetrycznie, dowodzi to zadziałania czynnika miejscowego. Hipoplazja szkliwa zdarza się w mlecznym uzębieniu niezwykle rzadko, ponieważ procesy mineralizacji tkanek twardych przebiegają już w okresie prenatalnym, gdy organizm matki optymalizuje, kontroluje rozwój i równoważy ewentualne braki. 

Aktywność elementów niekorzystnych dla rozwoju i mineralizacji zawiązków zębowych przypada w 60% na pierwszy rok życia pozapłodowego. W dalszym okresie procent ten obniża się po czwartym roku życia już tylko do 5% ( Szpringer-Nodzak, Wochny- Sobańska 2004).


Duża frekwencja pojawiania się hipoplazji oraz wiek osobniczy powstania pierwszego tego typu defektu, świadczą o niekorzystnym wpływie pewnych czynników środowiskowych na organizm dziecka bardziej w okresie średniowiecza niż obecnie. Z badań wynika, że aktywatorami tego procesu są...
Ocena możliwości przystosowawczych do warunków życia w określonych populacjach pradziejowych stanowi ważny element współczesnych analiz antropologicznych. Zakłócające rozwój biologiczny czynniki środowiskowe określane są przez badaczy jako morfologiczne wskaźniki stresu...
Schorzeniem zapalnym także rozpoznawanym w materiale paleoodontologicznym są ubytki obecne w kości wyrostka zębodołowego, będące śladami po cystach i ropniach zębowych. Torbiele korzeniowe to patologiczne twory powodujące wydrążenia w kości wyrostka, wpuklające się do zatoki...